Eben Haezer

28 August 2017

Waosan: 1 Samuel 7:3-13  |   Pamuji: KPK 128
Nats:
“…banjur mundhut watu lan diadegake…..maringi jeneng iku: Eben Haezer…” (ayat 12)

Ing kitha Surabaya wonten tugu ingkang kasebat tugu Pahlawan. Tugu punika inggilipun 41,15 meter (45 yard) wujudipun lingga. Badanipun tugu arupi lekukan-lekukan (Canalures) ingkang cacahipun 10 lekukan, kabagi 11 ros. Inggil, ros lan canalures ngemu suaraos tanggal 10, sasi 11, taun 1945. Tugu pahlawan dipun bangun kangge mengeti peperangan 10 Nopember 1945 ing Surabaya. Wegdal punika arek-arek Surabaya mbudidaya nglawan wadya bala Sekutu lan Walandi ingkang badhe njajah malih Indonesia. Ing kitha sanesipun ugi wonten tugu-tugu ingkang dipun bangun kangge mengeti pambudiyanipun para pahlawan. Upaminipun: Tugu muda ing Semarang, kangge mengeti peperangan 5 dinten ing Semarang.

Tebih saderengipun tugu-tugu punika dipun bangun, ing zamanipun Nabi Samuel tugu ugi dipun bangun, sasampunipun paprangan antawispun Israel lumawan tiyang Filisti. Perkawis punika kados kacariyosaken ing dinten punika. Pembangunan tugu dipun terangaken ing ayat 12: “Nabi Samuel banjur mundhut watu lan diadegake ana ing antarane Mizpa lan Yesana, panjenengane maringi jeneng iku: Eben Haezer.” Punapa tujuanipun Nabi Samuel mbagun tugu punika? Punapa kangge mengeti gagahipun tiyang Israel perang lumawan tiyang Filisti? Mboten, awit tiyang Israel ajrih ngadhepi tiyang Filisti. Nabi Samuel ngedegaken tugu punika kangge mengeti pakaryanipun Gusti Allah, Sang Yehuwah. Awit saking pakaryanipun tiyang Israel saged ngawonaken tiyang Filisti. 

Anggen kita sami nglampahi gesang, paprangan ugi kita adhepi, inggih punika perang ngadhepi momotaning gesang, perang ngadhepi pacoben. Nanging menawi kita raosaken, Gusti Allah, Sang Yehuwah ugi mboten negakaken kita. Kita saged menang ing paprangan awit pakaryanipun Gusti Allah, sanes saking kekiyatan lan kegagahan kita. Ing ngriki kita sami kaajak ngenget-enget pakaryanipun Gusti punika. Amin. (SWT).

“Kabegjan Kang Satuhu Rineksa Gusti.

Renungan Harian

Renungan Harian Anak