Jadi Vikar Itu Harus …

Sebanyak 19 vikar mengikuti acara “Bina Vikar GKJW” pada tanggal 17 hingga 19 November 2017. Pembinaan ini merupakan pembinaan vikar ke-2 yang dilakukan oleh IPTh. Balewiyata tahun ini. Acara pembinaan kali ini menitik beratkan pada …