Bidang Teologi

Pemahaman Alkitab Agustus 2024

1 July 2024
Pemahaman Alkitab (PA) Agustus 2024 (I) Bulan Pembangunan Bacaan: Yosua 22 : 1 – 9 Tema Liturgis: GKJW Bersatu Membangun Perdamaian dan Keadilan Sosial Tema PA: Lakukan dengan Setia! Pengantar: Pada saat kita sekolah, setiap semesternya kita akan menerima raport. Raport ini
...

Imam Pancaran Air Hidup 1 Juli 2024

1 July 2024
Waosan: Kaimaman 21 : 1 – 15  |  Pamuji: KPJ. 60 Nats: “… supaya aja nerak kasucene turune ana ing antarane bangsane, awitdene Ingsun iki Yehuwah kang nucekake dheweke.” (Ayat 15) Imam punika tiyang ingkang dados lantaran antawisipun umat kaliyan Gusti Allah.
...