Big Match

Waosan: 1 Raja-raja 18: 41-46 | Pamuji: KPK 91
Nats:
“Akhab banjur tindak karo dhahar, déné Élia minggah ing Gunung Karmèl. Ing kono Nabi Élia sujud sumungkem ing bumi,” (ayat 42)

“Nèk tak waca mulai ayat 1 kitab 1 Para Raja bab 18 iki, wah critane jan seru banget. Iki kaya big match (pertandingan akbar). Lha wong Nabi Elia ijèn mungsuh wong 450 nabi Baal. Serune, lha kok Nabi Elia dhèwèkan bisa menang mungsuh wong 450. Nganti setengah dina anggone sembahyang, wong 450 nabi iku ora bisa nekakne genine Baal; kurban obongane ora bisa kobong. Mangka olèhe sembahyang nganti bengok-bengok. Tapi kira-kira mung sakmenit Nabi Elia ndedonga dhèwèkan, genine Gusti Allah nyamber kurban obongan sing teles kebles nganti entèk kabèh, malah banyu ning kalèn sing ngupengi ya entèk resik dadi garing.

Asline, pancen sing hebat iku Gusti Allahe Nabi Elia, ya Gusti Allahku. Tapi Nabi Elia ya hebat uga, imane Nabi Elia hebat. Mentale Nabi Elia ya hebat, nganti wani nantang wong 450 nabi Baal. Ketoke Nabi Elia ora wedi blas karo Raja Akhab, orang wedi blas karo wong 450 nabi Baal. Nabi Elia ketok mantep banget imane; yakin banget nek Gusti Allah mesthi bakal nuduhake kwasane sing luar biasa. Nabi Elia mesthine ora nduwe rasa mangu-mangu blas, thithik wae ora, yakin 100%.

Bareng wis menang, Nabi Elia tibake ya ora nesu karo Raja Akhab sing jahat, ora mengutuk raja, malah mung ngaturi Raja supaya dhahar lan malah ngelingne Raja ndang kondur sebab wis arep udan deres. Nabi Elia ora lali  sujud syukur nyang Gusti sing menangne big match mau. Bareng wis saos syukur, Gusti Allah malah paring berkah gedhe: udan deres sing dientèni rakyat Israel nganti 3 taun.

Wah nek ngono, aku ora olèh wedi ngadhepi tantangan, masiya ijèn, masiya kepèpèt, aku ora olèh wedi, aku kudu tetep wani nuduhne imanku. Imanku ora olèh mangu-mangu, kudu yakin teguh 100%. Aku ora olèh ngèlèk-èlèk sing kalah. Aku kudu saos syukur. Aku arep ngajak kanca-kancaku ya nduweni sikap ngono. Gusti Allah mesthi mberkahi.” [st]

“Urip sing kebak tetandhingan mbutuhne iman sing mantep.”

 

Bagikan Entri Ini: