Tidak Sendirian (2) Pancaran Air Hidup Junior 12 Juli 2024

12 July 2024

Bacaan: Rut 1:7b – 22
Nats: “Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. (Rut 1:22)

Cerita hari ini merupakan kelanjutan cerita kemarin. Bacaan kemarin bercerita tentang Naomi pulang ke negeri asalnya yaitu Betlehem-Yehuda bersama Orpa dan Rut.

Di tengah perjalanan, Naomi meminta kedua menantunya untuk kembali ke negeri asalnya. Naomi memaksa mereka untuk meninggalkannya seorang diri saja. Meskipun Orpa memohon agar diijinkan ikut bersama Naomi, tetapi Naomi menyuruh Orpa kembali. Akhirnya Orpa berpisah dengan Naomi.

Demikian juga Naomi menyuruh Rut kembali ke negeri asalnya, tetapi Rut tidak mau. Meskipun Naomi memaksanya untuk kembali ke tanah Moab, Rut tetap tidak mau. Inilah perkataan Rut yang mempunyai niat besar menemani Naomi sampai ke Betlehem-Yehuda :

Isilah kata-kata yang hilang di bawah ini sehingga kalian menetahui dengan lengkap perkataan Rut kepada Naomi :

“Janganlah _______ aku _______________ engkau dan pulang dengan tidak ___________ engkau; sebab ke mana engkau _________, ke situ jugalah aku pergi, dan ___________ engkau _____________, di situ jugalah aku bermalam: _______________ bangsaku dan ______________ Allahku; di mana engkau mati, akupun mati di sana, dan di sanalah aku ____________. Beginilah kiranya ___________ menghukum _______, bahkan lebih lagi dari pada itu, jikalau sesuatu apapun ________________ aku dari engkau, selain dari pada _____________!”

(RUT ____ : _______ )

Doaku: Tuhan Yesus, aku berdoa untuk orang-orang yang rindu bertemu dengan keluarganya, karena ia harus bekerja di luar kota untuk membantu keuangan keluarga, Amin

Renungan Harian

Renungan Harian Anak