Jelajah Kategori

Terbitan - Halaman 2

Tata Panembah Greja Kristen Jawi Wetan 2023

4 December 2023
Tumrap kita, gesang ingkang dipun kersakaken dening Gusti Yesus, boten sanes inggih punika gesang ingkang wanuh saha mituhu dhumateng Pranatani-Pun. Gesang ingkang mbangun miturut kedah linambaraken dhateng raos ajrih-asih dhumateng Gusti, hangraosaken pangayoman peparingipun Gusti amrih gesang linuberan barkah katentreman saha karahayon.
...