Webinar Adiyuswa I: Teologi Menua

15 September 2023

Proses menua dan mengalami kehilangan (disorder) merupakan keniscayaan semua ciptaan Tuhan. Proses menua yang dialami adiyuswa tidak menghalangi cinta Allah Tritunggal yang menganugerahkan kepenuhan hidup.

Kepenuhan hidup terjadi ketika adiyuswa mengakrabi proses mengosongkan diri dan melepaskan segala sesuatu (letting go). Pengosongan diri dan rengkuhan terhadap proses kehilangan menjadi jalan bagi penataan ulang kehidupan (reorder).

Melalui Webinar “teologi menua (Theology of aging) Bidang Persekutuan MA GKJW mengundang adiyuswa untuk semakin mengenali bagian pertama kehidupan (1st half of life) dan semakin bersemangat memasuki bagian kedua kehidupan (2nd half of life) bersama penyertaan Allah Tritunggal.

Webinar seri I “Teologi Menua” diadakan oleh Bidang Persekutuan dengan narasumber Pdt. Hardiyan Triasmoroadi pada Hari Jumat, 15 September 2023.

Renungan Harian

Renungan Harian Anak