GKJW 78 Taun: Dadi Betenge Basa lan Budaya Jawa

21 December 2009

Saben Desember warga Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW) ing Jawa Timur wiwit  tlatah Ngawi nganti Banyuwangi, kejaba mahargya Natal 25 Desember  uga mengeti dina laire grejane 11 Desember. Taun 2009 iki greja sing dadi betenge basa lan budaya Jawa iki, umur 78 taun.

Dina laire katulis ing “Pembukaan” buku Tata dan Pranata Greja Kristen Jawi Wetan (1996). Bunku nganggo basa Indonesia awit warga GKJW saiki ora mung wong Jawa. Uga suku bangsa warna-warna. Malah ana etnis Tionghoa lan India-ne.

Greja Kristen Jawi Wetan dimulai dengan adanya sejumlah orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juruselamat dan adanya Baptisan Kudus pertama pada tanggal 12 Desember 1843 di Surabaya, Jawa Timur.  Sejak waktu itu jumlah mereka bertambah, dan terbentuklah persekutuan-persekutuan orang percaya, yang kemudian menyatukan diri dalam satu persekutuan gerejawi pada tanggal 11 Desember 1931 dengan nama Pasamuwan-pasamuwan Kristen Djawi ing Tanah Djawi Wetan. Pengakuan resmi pemerintah dinyatakan dalam Besluit Gubernur Djenderal Hindia Belanda No. 53 (Staatsblad No. 372) tanggal 27 Juni 1932, yang menyebut persekutuan gerejawi ini dengan nama Oost-Javaansche Kerk. Nama ini kemudian diubah menjadi Greja Kristen Jawi Wetan dan disahkan oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen)  Protestan, Departemen Agam Republik Indonesia, No. F/KEP/38/3685/79 tanggal 10 Oktober 1979.”

Dadi nalika GKJW lair, wis ana pasamuwan-pasamuwan Kristen Jawa ing Jawa Timur. Mung bae isih dhewe-dhewe, durung manunggal ing patunggilan kang nyawiji sing saiki karan GKJW.

Baca Juga:  Jagongan Bedah Buku "Patunggilan Kang Nyawiji"

Saiki GKJW dumadi saka 155 pasamuwan. Wargane 140.000 jiwa.. Kegiatan ing saben pasamuwan (jemaat) dikoordinasi Majelis Jemaat (MJ). Sawetara pasamuwan (10 nganti 19) dikoordinasi Majelis Daerah (MD). Sa-GKJW ana 12 MD yaiku MD Besuki Timur, Besuki Barat, Malang I, II, III lan IV,  Surabaya Timur 1 lan 2, Surabaya Barat, Kediri Utara, Kediri Selatan, lan Madiun. Ragade murni saka pisungsunge warga. Setaun sa-GKJW gunggunge anggarane watara Rp 17 milyar.

Manunggale 155 pasamuwan ing GKJW katon saka anane   Majelis Agung (MA) sing mimpin lan netepake tata lan pranatane GKJW, kebijakan umum lan arahe pembangunan greja sa-GKJW ing babagan teologi, persekutuan, kesaksian, diakonia (kayadene kegiatan sosial)  lan penatalayanan, sarta makili greja sesambungan karo  pemerintah lan masyarakat umum sarta greja-greja sadonya. Ora aneh, senajan kerep karan greja ndesa GKJW dadi anggota Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) lan Dewan Gereja Dunia (WCC). Ketua Majelis Agung 2007-2010 yaiku Pdt. Iman Santoso Puro, S,Th.

Kejaba iku GKJW uga melu aktif sajrone Badan Musyawarah Greja Jawa (BMGJ) ing Tanah Jawa bebarengan karo Gereja Kristen Jawa (GKJ), Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU) lan Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ). Kabeh wis salin jeneng nganggo basa Indonesia, mung GKJW sing tetep nganggo jeneng Jawa kathik krama: Greja Kristen Jawi Wetan.

GKJW lan greja Jawa liyane, senajan wargane saiki dumadi saka warna-warna suku bangsa lan saya akeh sing ora mudheng basa Jawa, tetep  ngleluri  basa lan budaya Jawa. Pangabekten nganggo basa Jawa saben dina Minggu lan dina gedhe Kristen isih nganggo basa Jawa. Malah ing Pasamuwan Batu, Malang, kidung pamujine warga ing pangabekten ajeg kairing gamelan sing ditabuh warga pakumpulan karawitane.

Baca Juga:  Jerobeam Mattheus, Tokoh GKJW di Masa Kebangkitan Nasional

 

Tumpengan uga dadi sarana sajrone acara sukuran. Kayadene arsitektur greja gotis, lancip mendhuwur, tumpeng simbul manunggale cipta lan rasa tumuju marang Sang Maha Luhur. Tradhisi iki uga ditindakake nalika mengeti 78 taun umure GKJW ing kantor Majelis Agung, Malang (11/12), pas acara dhahar awane para anggota Pokja Revisi Tata & Pranata GKJW sawise rapat. Sing motong tumpeng  Direktur Institut Pendidikan Teologi Balewiyata,  Pdt. Dr. Bambang Ruseno Utomo, MA.

Foto : COLLECTIE TROPENMUSEUM

 

Renungan Harian

Renungan Harian Anak