Patung

Bacaan: Yesaya 44:9-17   |   Pujian: KJ 66;1,2,3. Nats: “Siapakah yang membentuk allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah?” (ayat 9). Kita mengenal begitu banyak patung di dalam hidup ini. Ada patung para pahlawan kemerdekaan […]

Gondhelan Sing Bakuh!

Waosan: Ibrani 2: 1-9      |     Pamuji: KPK 126 Nats: “Mulané kita kudu luwih kenceng enggon kita padha gondhèlan ing sakèhing kayektèn sing wis kita rungu, supaya kita aja padha kéntir.” (ay. 1) Kathahing panggodha lan […]

Khotbah Minggu 30 Juli 2017

MINGGU BIASA STOLA PUTIH   Bacaan 1         : 1 Raja-raja 3:5-12 Bacaan 2         : Roma 8:26-39 Bacaan 3         : Matius 13:44-52 Tema Liturgis  : Tuhan Meneguhkan Orang Yang Berpengharapan Tema Khotbah: Dipilih dan Diperlengkapi   […]

Jangan Lupa Bahagia

Bacaan: Amsal 11:23-31 |  Pujian: KJ 46:1,2. Nats: “Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata….” (ayat 23)  Semua orang ingin kehidupannya berbahagia. Hampir tidak ada orang yang bermimpi untuk mengalami penderitaan. Akan tetapi hal inilah yang […]

Gesang Kados Kidung

Waosan : Jabur (Mazmur) 92 | Pamuji : KPK 141 Nats: “Supaya bisaa nyaritakake yen Pangeran Yehuwah iku bener, …” (ayat 16) “Gesang kula dados kidung sumaos mring Pangeran wit sihnya saklangkung agung maringken kas’lametan. […]

Dudu Angger Buku

Waosan : Yesaya 55: 10-13   |   Pamuji: KPK 195:1, 2 Nats: “Sebab kayadene udan lan salju anggone turun saka ing langit lan ora bali mrono, nanging banjur mbayoni bumi, …….” (ay.10) Punapa panjenengan kagolong kutu […]
1 2 3 65